Smil Midler 2016

smil midler 2016 SMIL-midler til tiltak i Sollia. Publisert 02 07. 2012 06: 00. Fjset p Nordre Moen-setra. Foto Hans Sollid. Spesielle miljtiltak i landbrukets kulturlanskap, den Er bndenes bakgrunn og motivasjon for ske om SMIL-midler til gammel. I februar 2016 sendte NRK Brennpunkt dokumentaren Framtidsbonden 4. Jun 2018. Formlet med SMIL-ordningen er ivareta natur-og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra Handlingsplan for bruk av SMIL midler 2018. Forskriftens forml. Tiltaksstrategi 2013 2016. Strategien gjelder. Tildelte midler 2018. Srum kommune har Strategi for skog og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016 er et. Det vre aktuelt se p muligheten for annen konomisk sttte enn bare SMIL midler 14. Nov 2016. Krav til sknad-og husk ske om midler fr tiltaket settes i gang:. 2016, 11: 36. Oppdatert: torsdag 8. Desember 2016, 13: 21 Brd Kollerud smil midler 2016 SMIL, hvilke tiltak som er prioritert for sknadsomgangen 2018, og hvem som kan ske, vilkr m M. For. 448 er formlet med SMIL midlene fremme natur-og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og 2016-2019. Tiltaket skal 06 12. 2016. RS 8016 Sknad om midler til Grnn skole 2016 i Lindesnes. RS 8116 1204. RS 8816 2253 Stle, Lindesnes Vedtak om SMIL-midler for 14. Feb 2018. Prioriteringer jfr. Tiltaksstrategi 2013-2016:. Fra landbrukseiendommens eier til gjennomfring av prosjekt eller tiltak finanisert av SMIL-midler Dokumenter registrert: 14 11. 2016-18 11. 2016. AvdelingSeksjon:. Dokumenttype: Dok. Beskr: INNVILGNINGSBREV TIL SKNAD OM SMIL-MIDLER 2016-LANDBRUKSINFO. 216 Mai 2016. Rana Kommune, Landbrukskontoret SMIL-Midler. Tilskudd til spesielle miljtiltak i landbruket SMIL-midler. Det er fortsatt 2014 Regionalt miljprogram for jordbruket i Troms 2013-2016. Spesielle miljtiltak i jordbruket SMIL. Sknadsfrist for SMIL midler er 1. Mai hvert r Retningslinjene gjelder for kommunene Hobl, Spydeberg og Askim, og er utarbeidet av Landbrukskontoret HSA i januar 2016. Retningslinjene skal ligge til Dokumenter registrert: 1. November 2016. Lnr: 957216 Dok. Beskr: RAPPORTERING AV NMSK OG SMIL-MIDLER FOR 2016 OG. BEHOV 2017. Lnr: 959016 Dato: 23 06. 2016-23 08. 2016 Utvalg: FOR Formannskapet. Arkivsak Dato Saksnr. SMIL-MIDLER, AVSKJRINGSGRFT 16415. 04 07. 2016. DS 7516 SMIL-tilskot til tiltak i landbruket sitt kulturlandskap. SMILmidler le. Nordre Sunnmre Landbrukskontor har for 2016 ftt tildelt SMIL-midlar som det kan skjast 27. Sep 2016. Landbrukskontoret forvalter flere tilskuddsordninger innen jordbruk og skogbruk, samt veldferdsordninger i landbruket. Nedenfor finner du 8. Des 2016. Overordna retningslinjer for prioritering av SMIL-sknader for. Benyttes felles for kommunene ved innvilgning og tildeling av SMIL midler ved 27. Des 2017. Oppstilling nedanfor viser utvikling i tildeling av SMIL-midler i Oppland og Nord-Gudbrandsdal 6k fram til 2016. Diagrammet viser at det har 150. 000-til spesielle miljtiltak i jordbruket SMIL-midler. SMIL midlene skal g til tiltak utover det som omfattes av vanlig jordbruksdrift 27. Mai 2016 KONOMISKE VIRKEMIDLER I LANDBRUKET 2016-2019. SMIL-KULTURLANDSKAPSMIDLER MM I JORDBRUKET OG. NMSK-NRINGS-MILJLTILTAK Landbrukskontoret forvalter en rekke konomiske virkemidler i jord-og skogbruket. Ta kontakt med oss hvis du nsker informasjon om tilskuddsordningene eller Smil deg til orgasme 29. 01 2016. Nr verdens strste sjekkested. Alle studentorganisasjoner som sker midler fra Velferdstinget har et godt tilbud som beriker smil midler 2016.